با سلام   کد تخفیف 40 در صدی  =    MhU26   این کد فقط برای دریافت شماره تلفن آمریکا و کانادا  میباشد واعتبار فقط یک هفته